Hamnen


Bryggor

Vi har 7 bryggor och plats för 302 båtar, varav 10 är gästplatser. Platserna på bryggorna A-F är ca 350cm och på brygga G är de ca 500cm. Det finns vatten och el att tillgå på bryggorna.

Båtkran

Med vår nya båtkran kan du sjösätta eller ta upp båtar upp till 10 ton. Kostnaden per lyft är från 1 april till 31 oktober 600:-. Allt övrig tid gäller dubbel kranavgift.

Bokning av kranlyft kan göras via tel. 070-612 21 70.

Sjösättning med mobilkran, kranbil eller dylikt är ej tillåtet.

OBS! Parkering av båtvagnar eller bilar får inte göras på upptagningsplanen.

Vid upptagning är det fr.o.m. 2016 obligatoriskt att tvätta båten på nya spolplattan.

Mastkran

Användes på egen hand efter instruktioner på kranen. Mastkran är låst. Grindnyckeln passar, kan få lånas mot deponi 500 kr på kansliet, tisdag-torsdag 8-12.

Kamerabevakning

För att motverka skadegörelse, stölder och utreda brott, har Framnäshamnen och båtgården kamerabevakning på sina anläggningar i Lidköpings kommun.